Even bijpraten

Op deze pagina kun je actuele informatie vinden met betrekking tot v.v. Sport Vereent


Samenwerkende Jeugd Organisatie (SJO):


Geachte (jeugd)leden, ouders, verzorgers, vrijwilligers, sponsoren, dorpsgenoten, rijders, wassers, leiders, trainers en overige betrokkenen bij het jeugdvoetbal:

 

Op 4 april jl. hebben voetbalverenigingen V.V. Zandhuizen, S.V. Olyphia, V.V. Sport Vereent en V.V. Oosterstreek, onder begeleiding van de KNVB, een oriënterend overleg gevoerd over de oprichting van een Samenwerkende Jeugdorganisatie (SJO). Deze samenwerking is noodzakelijk omdat elk van de betrokken voetbalverenigingen te maken heeft met ontwikkelingen die het voortbestaan van het jeugdvoetbal in de eigen dorpen bedreigd, te weten:

* Teruglopende (jeugd-) ledenaantallen;

* Beschikbaarheid van trainers en leiders;

* Bemensing van besturen en commissies binnen de verenigingen;

* Afname van vrijwilligers rondom de verenigingen;

* Teruglopende (sponsor)inkomsten;

* Aansluiting tussen junioren- en seniorenteams;

* Afname van activiteiten rondom de voetbalverenigingen;

* Algemene afname van het verenigingsgevoel.

 

De verenigingsbesturen hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk een Samenwerkende Jeugdorganisatie op te richten. De samenwerkende verenigingen hebben de intentie om de jeugdelftallen samen te voegen. De besturen geloven dat door samenwerking het mogelijk is om voetbal binnen de regio beschikbaar te houden in samenhang met een levendige vereniging en voetbalplezier. Samen sterker met meer plezier!

 

Als je vragen hebt m.b.t. bovenstaande, stelt ze dan a.u.b. Vooral omdat het problemen en/of discussies in een later stadium kan voorkomen.

Je kunt je vragen opsturen naar: sportvereentoldeberkoop@gmail.com. of finyrooks@hotmail.com, of kun je je melden bij een van de bestuursleden: Finy Rooks, Henk de Jong of Johan de Boer.

De SJO-werkgroep bestaat uit: Jan Vermeeren, Teun Mooijman, Harm Booij, Fred van Dijk, Renaldo Koopmans. Er zijn nog meerdere mensen nodig om de uitvoering van deze samenwerking mogelijk te maken. Wanneer je hierin bent geïnteresseerd, meld je dan tevens aan bij een van bovenstaande personen.

Met vriendelijke groet, Bestuur V.V. Sport Vereent (SJO Werkgroep)


Vacatures:


Om een sportvereniging, ook een kleine, draaiende te houden, heb je vrijwilligers nodig, veel vrijwilligers.

Bij Sport Vereent is momenteel grote  behoefte aan vrijwilligers (M/V) met een actieve- en positieve houding voor de volgende vacatures:* Secretaris voor het bestuur

* Materiaalman/-vrouw

* Grensrechter senioren

* Leider senioren

* Terreinverzorger(s)

* Zaalcommissieleden

 

Afhankelijk van de functie kost je dit een enkel tot enkele uurtje(s) per week.


Nieuwe tenues:


Onlangs kreeg de  Olyphia/Sport Vereent - JO15 combinatieploeg nieuwe wedstijdkleding.

 

Wij willen Coulant Touring en JustConnect hartelijk danken!